In de brief vermeldt u:

  • Omschrijving van uw klacht
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Handtekening.

Termijn

U kunt uw klacht indienen tot twee maanden nadat het feit waarover u een klacht wilt indienen, heeft plaatsgevonden. Of tot twee maanden nadat u van dat feit kennis had kunnen nemen.

Reactie

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van ons. Als u uw klacht via internet heeft ingediend, ontvangt u dat binnen 3 werkdagen. Als u een brief heeft gestuurd, ontvangt u dat binnen 10 werkdagen. Uiterlijk binnen zes weken na de ontvangstbevestiging, handelt de directie van SVP uw klacht af. Of, bij complexe zaken, binnen de termijn die we met u hebben afgesproken.