Tarieven en betalingen

Netwarmte opnieuw goedkoper dan aardgas in 2021

Net als in 2020 zal het tarief voor SVP lager zijn dan het gastarief. Dat komt omdat we twee vaste kortingen geven:

  • Je ontvangt in 2021 opnieuw een korting op het wettelijke tarief voor de verbruikskosten. Samen met de gemeente Purmerend hebben we besloten om alle klanten ook dit jaar weer een korting van 33 euro op het wettelijke tarief voor de jaarlijkse verbruikskosten te geven.
  • Vastrechttarief lager dan wettelijk vastgestelde tarief. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks het vastrechttarief vast. SVP gaat onder dit gestelde wettelijke tarief zitten, waardoor je 29 euro goedkoper uit bent.

De korting op de warmterekening bedraagt door deze vaste kortingen in totaal 62 euro in 2021.

De tarieven 2021 voor particulieren en kleinzakelijke klanten (aansluitingvermogen maximaal 100 kW) zijn: 

Indien de klant een afleverset heeft die niet in eigendom is van SVP bedragen de vast kosten voor 2021:

Voor het volledige tarievenoverzicht 2021 klik …. 

> Klik hier voor onze tarieven voor 2021 <

Heb je vragen over het nieuwe tarief? Wij helpen je graag! Neem contact op met onze klantenservice via chat, mail: [email protected] of telefoon: 0900 9807 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur bereikbaar.

Hoe komt uw warmtetarief tot stand?

Vanaf 2014 worden de tarieven voor kleinverbruikers (aansluitingen met een omvang van maximaal 100 kW) gebaseerd op de Warmtewet. Uitgangspunt bij deze tarieven is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders-Principe’. Dit betekent dat een gemiddelde klant aangesloten op een warmtenet evenveel betaalt als een gemiddelde klant met hetzelfde verbruik en een HR ketel op aardgas.

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven voor warmte vast en ziet er op toe dat de warmteleveranciers geen hogere tarieven in rekening brengt.

De ACM stelt onder andere de volgende tarieven vast:
1. De maximale warmteprijs per GJ
2. De maximale vaste leveringskosten
3. Het maximale meettarief
4. Het maximale huurtarief van de afleverset

Ad 1. Voor 2021 heeft de ACM het maximum GJ-tarief vastgesteld op € 25,51 (2020: €26,06) inclusief BTW.
Ad 2. Voor 2021 heeft de ACM het maximumtarief vaste leveringskosten vastgesteld op € 478,60 (2020: €469,17) inclusief BTW.
Ad 3. Voor 2021 heeft de ACM het maximum-meettarief vastgesteld op € 26,83 (2020: € 26,63) inclusief BTW.
Ad 4. Voor 2021 heeft de ACM het maximum huurtarief voor afleversets met CW-klasse 3, 4, 5 en 6 vastgesteld op € 125,50 (2020: €126,19) inclusief BTW.

 

 

Betalingen en betaalwijzen

Maandelijks stelt SVP een factuur op voor de levering van warmte.  Klanten kunnen zelf kiezen op welke manier die betaald wordt. Regel het snel en eenvoudig in Mijn SVP.

 

Manieren van betalen

Automatische incasso
Automatische incasso is de gemakkelijkste manier om te betalen. Naast betaalgemak heeft automatische incasso nog een aantal andere voordelen: het is gratis, kost geen moeite meer, betalingen zijn altijd op tijd (ook in vakantietijd, afwezigheid, bij ziekte etc.) en het is beter voor het klimaat (minder papier, inkt en transport). Dat laatste is belangrijk, want we willen samen verduurzamen en zo papierloos mogelijk werken en communiceren. Natuurlijk blijft er regie op de eigen betalingen via terugboeken (storneren) via de bank. Facturen staan in ‘Mijn SVP’, waar ze kunnen worden ingekeken, gedownload of geprint.

Bij de keuze om de factuur niet via automatische incasso te betalen maar via AcceptEmail, papieren factuur of E-factuur worden er per factuur administratiekosten in rekening gebracht (conform onze Algemene Voorwaarden en wet- en regelgeving). Deze worden duidelijk op de factuur en op het Tarievenoverzicht 2021 aangegeven.

AcceptEmail
Het betaalverzoek voor een factuur wordt verstuurd via e-mail, met daarin een iDeal betaallink. Via de betaallink kan direct en snel betaald worden. De kosten voor de AcceptEmail bedragen €1,- (incl. BTW) per keer.

Een instructiefilmpje met meer informatie over betalen per AcceptEmail is HIER te zien.

Papieren factuur
Voor de papieren factuur bedragen de huidige administratiekosten € 1,50 (incl. BTW) per toegezonden papieren factuur (afhandeling en portokosten).  Bij het overstappen op automatische incasso wordt – naast papier – € 18,- per jaar bespaard.

E-Factuur
Bij de keuze voor een E-Factuur wordt maandelijks een mail met de factuur als PDF-bijlage verstuurd. Op basis hiervan moeten alle kenmerken handmatig in de eigen internetbankieromgeving worden ingevoerd om te kunnen betalen. Deze betaalvariant kent aan administratiekosten een bedrag van€ 1,35 (incl. BTW) per toegezonden e-mail met daarin de factuur.

Klik hier onder voor ons incassobeleid.

Bespaartips

Meer besparingsmogelijkheden? Bekijk dan hier onze bespaartips. Hier vind je allerlei praktische tips om te besparen op warmtegebruik en daarmee op verlaging van je kosten.

 

Vragen?

Heb je vragen over het nieuwe tarief? Wij helpen je graag! Neem contact op met onze klantenservice via chat, mail: [email protected] of telefoon: 0900 9807 (lokaal tarief). Wij zijn op werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur bereikbaar.

Afsluittarieven
Als een klant afgesloten wil worden van het SVP-warmtenet kan dat tijdelijk of definitief. 

Wanneer er bijvoorbeeld een eigen warmtevoorziening wordt aangelegd, kan door tijdelijk afsluiten getest worden of de eigen warmtevoorziening gedurende het hele jaar goed werkt. In dat geval wordt de warmteaansluiting van SVP nog niet verwijderd.

Bij een definitieve afsluiting, verwijdert SVP de afleverset en een stuk van de warmteleiding. Zo wordt ervoor gezorgd dat er geen niet-gebruikte stukken leiding zijn, waardoor doorroesten als gevolg van stilstaand warm water wordt voorkomen. 

De tarieven voor tijdelijk afsluiten zijn eveneens gereguleerd door de ACM en bedragen: