Gasvrij Purmerend

Ons eigen aardgas raakt op. Het grote gasveld in Groningen kunnen we steeds minder benutten omdat dat grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid in die provincie. Gaswinning leidt in Groningen tot aardbevingen en grote schade voor bewoners. Gas importeren is natuurlijk een optie, maar dat maakt ons afhankelijk van andere landen. Het stoken van gas heeft nog een nadelig effect. Met de verbranding komt CO2 vrij en dat heeft nadelige gevolgen voor ons milieu. De klimaatverandering hangt met de uitstoot van CO2 samen. Daarom hebben de VN al in 2015 besloten om de CO2-uitstoot in 2050 sterk te hebben teruggedrongen. Een van de manieren waarop dat kan, is koken en stoken op een andere energiebron dan gas.

Het project

Het project Gasvrij Purmerend is in 2017 gestart in een klein deel van Overwhere-Zuid. De bewoners en eigenaren van deze woningen zijn al anderhalf jaar in gesprek met de gemeente over de beste oplossing in hun woning. Zowel bewoners als gemeente leren hier veel van. Bijvoorbeeld wat de beste manier is om het warmtenet in een woning te brengen, of wat voor bewoners argumenten zijn om te kiezen voor een nieuwe warmtebron. Hierbij werd geleerd om een goede inventarisatie van een woning te maken om te bepalen welke aanpassingen in woningen echt nodig zijn. Met deze ervaringen en kennis kunnen we de overige woningen in Overwhere-Zuid sneller gasvrij en efficiënter maken. En uiteindelijk is de doelstelling om met deze kennis alle woningen in Purmerend van het gas af te kunnen halen.

Samen werken

SVP werkt samen met de gemeente Purmerend, Project Gasvrij, Liander, Interimaris en de Wooncompagnie aan het verder gasvrij maken van Purmerend. In dit proces worden de meest optimale keuzes voor het gasvrij maken besproken met bewoners en partners.