Leidingrenovatie

SVP levert bij ruim 28.000 klanten warmte voor verwarming en warm tapwater. Deze warmte komt via ondergrondse leidingen de woningen binnen. In de wijken Purmer Zuid, Purmer Noord en Gors Noord zijn veel van deze leidingen –vaak buiten de schuld van SVP om– aangetast door corrosie (roest). Hierdoor ontstaan storingen aan het warmtenet, met warmte-onderbrekingen tot gevolg. SVP neemt haar verantwoordelijkheid en vervangt deze leidingen zodat we onze klanten voorzien van een stabiele toevoer van warm water.