Werkvoorbereider

M/V (fulltime)

SVP is een ketengeïntegreerd warmtebedrijf dat, met behulp van BioWarmteCentrale de Purmer en twee hulpwarmtecentrales, de warmte voor haar ruim 26.000 klanten zelf produceert. Naast de opwek houdt SVP zich ook bezig met de distributie en levering.

SVP Distributie & Levering B.V. is per direct op zoek naar een ervaren werkvoorbereider.

Doel van de functie

Het doelmatig, op de juiste wijze, tijdig en efficiënt voorbereiden en ondersteunen van werkzaamheden aan projecten voor nieuwbouw, onderhoud, vervangingen en modificaties aan netwerk, regelstations en klantaansluitingen van SVP.

Verantwoordelijkheden

 • Het opstellen van (Investering)ramingen en begrotingen binnen de gestelde bandbreedte/nauwkeurigheid;
 • Het juist, tijdig en volledig informeren van klant en overige stakeholders betreffende de werkzaamheden;
 • Het op de juiste wijze gebruiken en verder optimaliseren van de werkprocessen behorende bij de functie;
 • Het correct invoeren van gegevens t.b.v. het asset management systeem en configuratiebeheer.
 • Tijdig beschikbaar hebben van materiaal, materieel en documenten voor de uitvoering van projecten, onderhoudswerkzaamheden en modificaties
 • Juiste, tijdige en volledige voorbereiding, administratie en registratie van de nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden.

(Hoofd) Taken:

 • Invulling geven aan de fase werk voorbereiden van projecten en standaard werkzaamheden (bijv. kruipruimtestoring) hetgeen o.a. inhoudt het i.o.m. projectleiders en/of Manager
 • Techniek:
 • Opstellen van (investering)ramingen en begrotingen;
 • Maken van (project)planning
 • Implementeren van projectplanningen in overall planning;
 • Inventariseren en beschrijven van risico’s (veiligheid, leveringszekerheid, omgeving, etc.)
 • Inventariseren en beschrijven van afhankelijkheden met overige stakeholders (gemeente, nutsbedrijven, etc.) en overige projecten;
 • Inventariseren en omschrijven KPI’s.
 • Regelen van alles wat nodig is, aan de hand van een gemaakt of zelf op te stellen ontwerp, om het project te kunnen laten starten: materialen, alle van toepassing zijnde vergunningen, de benodigde omgevingscommunicatie, grondonderzoeken, etc.
 • Samenwerken in een projectgroep (projectverantwoordelijke, toezichthouder, configuratiebeheer) om de realisatieprojecten zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden.
 • Tijdig en volledig communiceren van werkzaamheden en eventueel gerelateerde warmteonderbrekingen naar klanten en overige stakeholders;
 • Veelal telefonisch beantwoorden van vragen van klanten;
 • Alle informatie en vragen die behoren tot de diverse projecten ontvangen, verwerken, archiveren en de uitstaande acties bewaken;
 • Beheer voeren over de (digitale) projectmappen en verantwoordelijkheid voor de indeling, volledigheid en registratie van ingekomen stukken ten behoeve van de projectmappen;
 • Bewaking van de planning en de voortgang van de projectactiviteiten, alsmede het voeren van de projectadministratie, alsmede de rapportage hierover;
 • Evalueren van de uitgevoerde werkzaamheden met de uitvoerende partij en het projectteam en ondersteuning leveren bij eventuele verbetertrajecten.
 • Indien bekwaam geacht en bij onvoldoende bezetting deelnemen aan Storingsdienst Netwerk, zo te beslissen door Manager Techniek;
 • Registreren, beheren en muteren van assetinformatie in Ultimo.

Gewenste opleiding en ervaring

 • HBO niveau Techniek
 • VEWA, VCA
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • Ervaring met Autocad e/o Autocadviewer
 • Ervaring met infratechniek en grondwerken (in de warmtebranche) is een must
 • Kennis van MS Excel/MS Projects/Ultimo

Competenties

 • Plannen en organiseren;
 • Overtuigend;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Proactief;
 • Persoonlijk leiderschap;
 • Passievol samenwerken;
 • Waarmaken.

SVP is wat betreft bedrijfscultuur en –structuur te typeren als een omgeving waar persoonlijke verantwoordelijkheid wordt verlangd en samenwerken vanzelfsprekend is. Van elke medewerker wordt daarom verwacht dat voorkomende werkzaamheden, die niet in deze functiebeschrijving worden beschreven, doch wel in het belang zijn van SVP, deskundig en met volledige inzet worden uitgevoerd. Tevens wordt verwacht dat de medewerker kostenbewust en volgens de voorschriften van SVP werkt.

Voorts is voor een optimale uitoefening van de functie, vanwege de voortschrijdende wetgeving, technologie en de veranderende omstandigheden in de omgeving van de onderneming, het op peil houden en verbeteren van kennis noodzakelijk. De werkzaamheden zullen overwegend in dagdienst worden uitgevoerd. De functionaris moet echter bereid zijn in voorkomende gevallen flexibele arbeidstijden aan te houden.

ONS AANBOD

Bij SVP is ruimte voor ontwikkeling en staat ambitie hoog in het vaandel. Samen met enthousiaste collega’s wordt gewerkt aan het realiseren van onze missie. Het gaat om een veelzijdige baan binnen een gemotiveerd team met hart voor duurzaamheid in een dynamische omgeving. Salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over deze functie? Solliciteer dan direct via het formulier hieronder of via [email protected].

Vragen?

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Berry de Jong, 0299410500.

Inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met Berry de Jong (Manager Techniek) via het telefoonnummer 0630031093.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.