Werken bij

Samen werken aan klimaat

SVP is een…

integraal warmtebedrijf dat fossielvrije warmte produceert en levert en bij wil dragen aan een Gasvrij Purmerend. We zijn lokaal verankerd in Purmerend en hebben de technische kennis en knowhow in huis om onze klanten laagdrempelig en persoonlijk te faciliteren en objectief te adviseren. Onze filosofie is dat we gezamenlijk optreden in de energietransitie met als doel betaalbare, fossielvrije, duurzame en lokale warmtelevering (van bron tot klant). Samen met onze partners en klanten werken we aan de energietransitie. Want wij nemen hierin met elkaar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties.

Bij SVP zetten we de klant op 1. Al jaren, want we laten niemand in de kou staan met onze warmtelevering. Onze installaties zijn 24/7 bemand en ons serviceloket is nooit gesloten. Met bevlogen medewerkers met kennis en passie werken we aan duurzame en innovatieve oplossingen voor klimaat.

 

 

Kom jij ons team versterken?

Werken bij SVP is samen werken. Daarom werken we ‘met nieuwe energie’. Elke dag weer willen we elkaar inspireren, aanvullen, vernieuwen en resultaten boeken. Om plezier in ons werk te hebben en te houden, te leren en bij te brengen en klanten te helpen.  In een heerlijk werkklimaat, waar we ons gewaardeerd voelen, elkaar durven aan te spreken en staan voor elkaar en ons werk. Want wat ons bindt is klimaat. Het scheppen van het juiste klimaat doen we samen. Want wij zijn SVP: Duurzaam in beweging, door samen werken aan klimaat.

Deel jij onze ambities, gevoel voor duurzaamheid en krijg jij een warm gevoel bij een organisatie waarbij geen dag hetzelfde is?

Laat je CV achter of solliciteer op een van onze openstaande vacatures!

 

HOE ZIET EEN WERKDAG VAN EEN OPERATOR ER UIT?

Het werk van operator is in de volcontinudienst met 5 ploegen van 2 man per ploeg. Een wacht begint met de wachtoverdracht, waarbij bijzonderheden en geplande werkzaamheden besproken worden. Hierna wordt gekeken hoe de bedrijfsvoering ervoor staat en wordt er klein administratief werk verricht. Er worden controlerondes in de ketelhuizen van de biomassacentrale, de hulpwarmtecentrales en de houtbunker gelopen. Ook wordt elke geleverde lading hout gecontroleerd op vochtigheid voordat deze in de houtbunker wordt gelost. Het verbrandingsproces wordt, indien nodig, bijgestuurd en de emissies worden in de gaten gehouden. Storingen worden als het lukt direct verholpen en anders wordt er in samenspraak met de technische dienst een plan van aanpak gemaakt. Met een ochtenddienst wordt deelgenomen aan het ochtendoverleg, waar de bedrijfsvoering, prestaties, bijzonderheden en storingen worden besproken. Met een middagdienst worden de houtmonsters ingewogen voor analyse op vochtgehalte. De eenheden, zowel hout als gas, worden centraal bediend en bijgestuurd vanuit de regelwacht op de BWC.

Er wordt bedrijf gevoerd met 4 biomassaketels van elk 8,5 MWth (thermisch). Houtsnippers, het restproduct van onderhoud aan bossen door Staatsbosbeheer, worden op een rooster verbrandt en geven de warmte af aan het stadsverwarmingswater, welke om de vuurhaard heen gepompt wordt. Het condensaat van de rookgas-wasser, welke in de rookgasreiniging opgenomen is, kan via een warmtewisselaar ook nog eens 2,5 MWth aan het stadsverwarmingswater afgeven. De rookgassen worden hierbij tot 40° Celsius afgekoeld, waardoor deze ketels een erg goed rendement hebben. Een biomassaketel kan zo, wanneer het hout van goede kwaliteit is, een thermisch vermogen leveren van 11 MW. Op de Biomassa Warmte Centrale staan 4 biomassaketels en kan het SV-water hier met 41 tot 44 MWth worden verwarmd. Wanneer de warmtevraag groter is dan de BWC kan leveren, dan komen met de stijgende warmtevraag de hulp-warmtecentrale 1 en “HWC-2” bij. Als de warmtevraag minder is dan de BWC kan leveren, dan wordt deze opgeslagen in Buffertank-3 en weer gebruikt bij een grotere warmtevraag. Hierdoor wordt het stoken van aardgas door de hulpcentrales verminderd.